1. Chủ tịch
  • Lê Xuân Quy

   Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền

   SĐT: 0389993585

  Phó Chủ tịch
  • Trần Đăng Ninh

   Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị trấn

   SĐT: 0384779562

  • Phạm Văn Quảng

   Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị trấn

   SĐT: 0968160268

  Ủy viên UBND
  • Đc Nguyễn Đức Mạnh

   Chức vụ: UVUBND - CHTBCHQS

   SĐT: 0936509536

  • Đc Giang Anh Tuấn

   Chức vụ: UVUBND - Trưởng công an thị trấn

   SĐT: 0918095966


 1. Đảng ủy thị trấn Diêm Điền
  • Đc Lê Ngọc Hùng

   Chức vụ: UVBTV Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền

   SĐT: 0973556999

  • Đc Trần Thế Anh

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0913375568

  • Đc Đồng Văn Hải

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0904659439


 1. Hội đồng nhân dân thị trấn Diêm Điền
  • Đc Trần Thế Anh

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND thị trấn

   SĐT: 0912275568

  • Đc Lê Hữu Cương

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

   SĐT: 0946719668

  • Đc Nguyễn Duy Tuấn

   Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế xã hội

   SĐT: 0982456963

  • Đc Lê Anh Tâm

   Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế

   SĐT: 0948801826