Giới thiệu chung Thị trấn
Ngày 24/04/2020

 

Địa lý: Thị trấn Diêm Điền là trung tâm kinh tế, chính trị; văn hóa xã hội của huyện Thái Thụy

  • Đông giáp xã Thụy Hải
  • Tây giáp xã Thụy Liên
  • Nam giáp xã Thái Thụy; Thái Nguyên
  • Bắc giáp xã Thụy Trình

Lịch sử:

Mô tả quá trình lịch sử

Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn

Giao thông: Mô tả thông tin giao thông

Kinh tế: Mô tả kinh tế địa phương