Di tích lịch sử Đồng Nương
Ngày 04/08/2022

 

                                                      Media/297_thitrandiemdien/FolderFunc/202208/Images/den-dong-nuong-20220804041933-e.jpg

Đền Đồng Nương - nơi thờ tướng quân Ngô Đạt, sinh ngày 10/03/1253, tại làng Bao Ngạn (nay là làng Bao Hàm xã Thụy Hà). Ngài đã đỗ thứ hai trong 3 người ứng thí khoa thi Đại tỷ năm Ất Hợi(1275) được Vua Trần vinh phong ông là Kim tử vinh lộc địa triều, Liệt đại phu. Khi vua Trần Nhân Tông lên trị vì được 5 năm thì giặc Nguyên Mông lại ồ ạt xâm chiếm nước Đại Việt. Trước tình hình đó nhà vua đã cử Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm thiết chế thống lĩnh toàn quân và ông Ngô Đạt đại tướng quân là đốc hậu quân để đánh giặc. Sau khi giúp vua đánh tan quân Nguyên Mông, tướng quân Ngô Đạt đã được vua vinh phong là tướng sỹ Sai Nhân và cho hưởng thực ấp, miễn binh lương, sai dịch ở huyện Thụy Anh. Với những công lao to lớn của tướng quân Ngô Đạt – Người anh hùng của hai cuộc kháng chiến thần thánh năm xưa, Vua cho vời và sắc phong ông là Lẫm Tước Linh Ứng Đạt Đạo Đại Vương và sau đó trở về ấp Đồng Nương cáo gia tiên rồi loan tin để gia thuộc và dân chúng biết. Ngày 15/10 âm lịch(1299) Ngài qua đời. Được tin ngài mất, Vua Anh Tông cho quan quân về làm lễ trọng quốc tang và an táng tại cung sở, sức cho chúng dân Bao Ngạn cùng ấp Đồng Nương hương hỏa phụng sự.

Đền Đồng Nương được xây dựng để tưởng nhớ công lao phò vua, giữ nước của Tướng quân Ngô Đạt. Trải qua hàng trăm năm xây dựng, ngôi đền đã qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. Đền tọa lạc tại khu 8 thị trấn Diêm Điền, quay hướng tây có kiến trúc theo kiểu chữ Đinh. Ngày 23 tháng 3 năm 1993, Đền được UBND tỉnh Thái Bình công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Hàng năm có hai lễ hội vào ngày sinh và ngày mất của tướng quân: 10/3 và 15/10 âm lịch.

Tin liên quan