Cụm di tích đình chùa Ngoại Trình
Ngày 04/08/2022

 

                                                    Media/297_thitrandiemdien/FolderFunc/202208/Images/cong-dinh-lang-ngoai-2019-20220804041142-e.jpg

1. Đình Ngoại Trình được xây dựng từ thời Lê Thần Tông (1619-1643). ĐÌnh là nơi thờ Đức Thánh thành hoàng làng và các bậc thủy tổ các dòng họ. Đình được xây dựng gồm 2 tòa 8 gian, tòa tiền đường 5 gian và hậu cung 3 gian, kiến trúc mặt bằng xây theo kiểu chữ Nhị , là ngôi đình cổ. Đình Ngoại Trình căn cứ vào sắc phong Đồng Khánh năm thứ 2(1887) sắc phong Duy Tân năm thứ 3(1909), hai sắc phong Khải ĐỊnh năm thứ 9(1924) còn lưu tại đình và qua truyền ngôn của các vị cao niên. Đình Ngoại Trình thờ 3 vị thanà: Nam Hải Đại Vương trung đăbngr thần, Đông Hải đại vương thượng đẳng thần, Trà Ngọ đại vương tôn thần.

2. Chùa Ngoại Trình – Phúc lộc tự: Căn cứ vào cây hương đá và bia đá lưu tại chùa, chùa Ngoại Trình được xây dựng vào năm Vĩnh Thịnh thớ 8(1712)chùa được xây dựng gồm hai tòa, 6 gian, tòa tiền đường  3 gian và tòa phật điện 3 gian, kiến trúc mặt bằng xây dựng theo kiểu chữ Đinh, là ngôi chùa cổ thuần túy thờ phật.

Trước cách mạng tháng 8/1945, đình – chùa Ngoại Trình là nơi giao thông liên lạc của Việt Minh, là địa điểm của cán bộ cách mạngvề hoạt động bí mật và tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho nhân dân trong vùng.

Căn cứ vào kiến trúc hiện tồn và giá trị lịch sử của di tích, Cụm di tích đình chùa Ngoại Trình được UBND tỉnh xếp hạng là laọi hình di tích kiến trúc nghệ thuật và di tích lịch sử lưu niệm sự kiện lịch sử cách mạng và kháng chiến.

                                               

 

Tin liên quan