• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Tìm kiếm văn bản:  
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 96/BC-SYT 05/12/2013 Báo cáo kết quả công tác tháng 11 nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2013
2 40/2009/QH12 23/11/2009 Luật Khám bệnh, chữa bệnh
3 123 14/02/2014 ádasdasdsadsad
4 ytr5445 14/02/2014 rtyretert
5 675 14/02/2014 546546
6 123 17/02/2014 123
7 321 17/02/2014 ẻwerwer
8 444 17/02/2014 4444
9 444444 17/02/2014 44444
10 16/QĐ-CTUBND 17/01/2017 Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016
11 01/QĐ-UBND 03/01/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng chính sách thị trấn Diêm Điền xét duyệt Hồ sơ người có cong theo Thông tư 28/2013/TTLT
12 07/KH-UBND 09/02/2017 Kế hoạch xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 37B đoạn từ cống Ngoại đi cầu Diêm Điền
13 28/QĐ - UBND 21/02/2017 Về việc Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị trấn Diêm Điền
14 01/2017/QĐ - UBND 15/03/2017 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của UBND thị trấn Diêm Điền nhiệm kỳ 2016-2021
15 35/QĐ-UBND 04/04/2017 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo của thị trấn Diêm Điền giai đoạn 2016 - 2020
16 11/KH - UBND 17/04/2017 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Văn Bản
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241