• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Đảng và các đoàn thể
Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2019 theo “tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày cập nhật: 15/04/2019

    Thực hiện kế hoạch số 89,91-KH/HU của BTV huyện ủy Thái Thụy và kế hoạch của Đảng ủy thị trấn Diêm Điền, Sáng ngày 12/04/2019, tại hội trường UBND Đảng bộ thị trấn Diêm Điền đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII, các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX. Tham dự Hội nghị có: đ/c Nguyễn Đức Nam – HUV- Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đ/c Lê Xuân Quy- UVBTV- chủ tịch UBND, cùng các đồng chí trong thường trực ĐU- HĐND- UBND- UBMTTQ thị trấn Diêm Điền và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ thị trấn.

Đồng chí Đào Đình Hùng- Trưởng phòng thông tin tổng hợp Ban tuyên giáo tỉnh ủy

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Đình Hùng- Trưởng phòng thông tin tổng hợp Ban tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân. Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân. Từ chỗ đánh giá cao vai trò của dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Về chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân, theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Chăm lo đời sống nhân dân là sứ mệnh của Đảng ta ngay từ khi ra đời. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên được học tập, quán triệt 03 nghị quyết về một số vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/10/2018 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, 03 Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm: Nghị quyết số 02 ngày 21/12/2018 về tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và phát triển khu kinh tế Thái Bình, Nghi quyết số 03 ngày 21/12/2018 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn 2030, Nghị quyế số 04 ngày 30/01/2019 về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và Nghị quyết số 05 của BTV ngày 18/03/2019 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Nam- Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong thời gian tới như việc thực hiện tốt chỉ thị 28 ngày 21/01/2019 của BCH bí thư  về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, chỉ thị 05 của chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ngày 25/01/2019 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnhThái Bình, trong đó trọng tâm là công tác chống lấn chiếm long đường, hè phố và nghiêm cấm việc làm đám cưới dưới long đường các tuyến quốc lộ tỉnh lộ và đường huyện, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào địa bàn,…

Theo kế hoạch, học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Bộ Chính trị  khóa XII, các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX tới các hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể sẽ được tổ chức triển khai thực hiện vào ngày 18/04/2019.


tin, bài: Đỗ Thị Mai
Các tin khác cùng chủ đề
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241