• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Chính trị - Kinh tế - Đô Thị
Thị trấn Diêm Điền sau một năm sáp nhập đơn vị hành chính

Ngày cập nhật: 05/04/2021

    Nghị quyết 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã với quan điểm gắn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc; nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.


Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Diêm Điền


Nghị quyết 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã với quan điểm gắn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc; nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình, ngày 27/3/2020, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Thái Thụy đã long trọng tổ chức lễ công bố Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH 14 ngày 11/02/2020 về thành lập đơn vị hành chính mới thị trấn Diêm Điền. Thành lập Đảng bộ thị trấn Diêm Điền với 1.136 đảng viên và 27 chi bộ.

Thị trấn Diêm Điền sau khi được thành lập với quy mô mới và diện mạo mới trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị hành chính cũ xã Thụy Lương, Thụy Hà và thị trấn Diêm Điền với tổng diện tích đất tự nhiên là 12,825 km2, trong đó đất nông nghiệp là 625,33 ha; có 17 tổ dân phố, với 6.940 hộ gia đình, 22.169 nhân khẩu. Việc sáp nhập từ 03 đơn vị hành chính cấp xã thành 01 đơn vị thị trấn Diêm Điền mới góp phần giảm số đơn vị hành chính cấp xã của huyện Thái Thụy từ 48 xã, thị trấn xuống còn 36 xã, thị trấn(giảm 12 đơn vị).

Sau sáp nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Điêm Điền đã ổn định tổ chức bộ máy, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, bảo đảm hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu mới sáp nhập và luôn xác định đây là việc lớn, việc khó và phức tạp nên cấp ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, sau 1 năm sáp nhập, thị trấn Diêm Điền cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020 đề ra.

Về hoạt động của bộ máy chính quyền, Đến nay, đã đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của chính quyền địa phương, trong đó, tập trung giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân sau khi sáp nhập; giải quyết tốt những khiếu nại, thắc mắc, tránh trường hợp gây phiền hà cho nhân dân. Đặc biệt là cán bộ, công chức làm việc với thái độ tận tâm, làm sao để luôn đảm bảo yêu cầu của người dân đến giao dịch hành chính. Về cơ bản, sau sáp nhập đã bố trí sắp xếp lại, đến nay đảm bảo theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 34/NĐ-CP và theo hướng dẫn của tỉnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh chung của cả nước, khi đối diện với đại dịch Covid-19, mặc dù chính quyền còn non trẻ nhưng đã kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp, kích hoạt đồng bộ cả hệ thống từ thị trấn đến các tổ dân phố hoạt động một cách hiệu quả góp phần nâng cao ý thức cho người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tính đến thời điểm này, thị trấn Diêm Điền nói riêng và toàn tỉnh Thái Bình nói chung chưa xuất hiện ca lây nhiễm Covid -19 trong cộng đồng.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của UBND, ngay từ đầu đã từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với một vấn đề phức tạp nhất đó là công tác quản lý đất đai. Giải quyết triển để các trường hợp làm lấn, làm trái, lợi dụng để sử dụng đất trái mục đích. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, công tác quản lý đất đai của địa phương dần đi vào nền nếp.

Năm 2020, UBND phối hợp với UBMTTQ thị trấn vận động nhân dân, con em xa quê đóng góp, ủng hộ xây dựng, nâng cấp 03 hạng mục công trình thuộc  nghĩa trang nhân dân tdp số 3, Nghĩa trang nhân dân làng Hổ Đội với nguồn kinh phí hơn sáu trăm triệu đồng, sắp xếp lại hoạt động của chợ Gú riêng và trật tự đô thị nói chung. Kết quả nhận được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo nhân dân đã cho thấy tuy mới thành lập còn nhiều vấn đề cần có thời gian để từng bước giải quyết nhưng Đảng đã chỉ đạo đúng đắn, UBND đã thực hiện những giải pháp thiết thực mang lại lợi ích cho nhân dân góp phần thay đổi diện mạo đô thị ngày càng tươi đẹp.

Năm 2020, Cùng với cấp tỉnh, cấp huyện, Đảng ủy – UBND thị trấn đã tích cực phối hợp thực hiện thành công nhiệm vụ giải phóng mặt bằng góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện khởi công xây dựng khu công nghiệp Thương mại – Dịch vụ - Đô thị Liên Hà Thái. Sáng 13/12/2020, tại thị trấn Diêm Điền tổ chức Lễ động thổ Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, phát lệnh động thổ dự án. Ngày 08/02/2021, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái (Green iP -1) phân khu Bắc, hạng mục Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Tính đến nay đã có 125 hộ thống nhất đền bù 14 ha. Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển đi qua địa bàn, cấp ủy, chính quyền thị trấn tích cực phối hợp thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến GPMB cho tuyến chính và GPMB các khu vực tái định cư, giúp nhà đầu dư đảm bảo tiến độ... Như vậy, khi các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong đó có thị trấn Diêm Điền đang được thực hiện theo đúng tiến độ đã mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo của nền kinh tế xã hội trong toàn tỉnh.

Như vậy, sau một năm sáp nhập với quy mô rộng lớn tuy bước đầu có nhiều khó khăn từ việc ổn định tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị cho đến việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội hội, an ninh quốc phòng đã từng bước cho thấy chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tin, bài: Đỗ Thị Nhung
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241