• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Chính trị - Kinh tế - Đô Thị
Thị trấn Diêm Điền triển khai kế hoạch và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021

Ngày cập nhật: 16/09/2019

    Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Thực hiện kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 27/8/2019; Chỉ thị số 26-CT/HU, ngày 29/8/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thái Thụy giai đoạn 2019-2021, ngày 10/9/2019, Đảng bộ thị trấn Diêm Điền tổ chức hội nghị quán triệt triển khai và thông qua phương án sáp nhập xã Thụy Lương, Thụy Hà và thị trấn Diêm Điền thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Diêm Điền

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Thực hiện kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 27/8/2019; Chỉ thị số 26-CT/HU, ngày 29/8/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Thái Thụy giai đoạn 2019-2021, ngày 10/9/2019, Đảng bộ thị trấn Diêm Điền tổ chức hội nghị quán triệt triển khai và thông qua phương án sáp nhập xã Thụy Lương, Thụy Hà và thị trấn Diêm Điền thành đơn vị hành chính cấp xã mới. Toàn thể đảng viên trong đảng bộ xác định rõ chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn khách quan nhằm tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lộ trình tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Việc sắp xếp phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, cách làm phù hợp; cách làm phù hợp chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn; phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, có sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, sau khi tiếp thu dự thảo phương án sáp nhập xã Thụy Lương, Thụy Hà và thị trấn Diêm Điền thành đơn vị hành chính cấp xã mới , Đảng bộ đã thống nhất cao với dự thảo phương án sáp nhập nói trên với 3 nội dung cơ bản: Một là sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của 3 địa phương; Hai là tên đơn vị hành chính mới là “Thị trấn Diêm Điền”; Ba là trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới là trụ sở UBND thị trấn Diêm Điền hiện tại.

Đến nay, các bước lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri tại các nơi sinh hoạt cộng đồng ở 9 khu dân cư và trụ sở UBND thị trấn đã hoàn thành; các chi bộ khu dân cư đã tổ chức họp tuyên truyền, quán triệt các văn bản chủ trương của các cấp, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách đến từng hộ gia đình. Ngày 15/9/2019, cả 9 khu dân cư đã đồng loạt họp cử tri để tuyên truyền và hướng dẫn cử tri viết phiếu lấy ý kiến cử tri trong các ngày 26,27,28,29/9/2019.

Thời gian qua, nhân dân thị trấn Diêm Điền rất quan tâm theo dõi và đồng tình cao với phương án sáp nhập xã Thụy Lương, Thụy Hà và thị trấn Diêm Điền thành đơn vị hành chính cấp xã mới. Tin tưởng rằn sau khi được UBTV Quốc hội có Nghị quyết phê chuẩn, thị trấn Diêm Điền mới với tiềm năng, thế mạnh, vị trí thhuận lợi của 3 địa phương – vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống cách mạng vẻ vang sẽ có những bước phát triển vượt bậc trở thành đầu tàu khu kinh tế Thái Bình và thị xã Diêm Điền trong thời gian gần nhất.

tin, bài: Đ/c Lê Xuân Quy - CT UBND
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241