• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Thông báo
Quyết định số 1479/QĐ-UBND, ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày cập nhật: 22/05/2020

    Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành tổ dân phố và phân loại tổ dân phố thuộc thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy

Trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Diêm Điền
UBND thị trấn Diêm Điền
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241