• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Thông báo
Toàn văn dự thảo Đề án đặt tên đường, tên phố thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngày cập nhật: 06/11/2017

    Tổ tư vấn đặt tên đường, tên phố thị trấn Diêm Điền đăng tải toàn văn dự thảo Đề án đặt tên đường, tên phố thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trân trọng kính mời toàn thể nhân dân tham gia, góp ý kiến xây dựng vào dự thảo đề án. Mọi ý kiến tham gia, đề nghị gửi bằng văn bản đến đ/c Lê Xuân Quy - Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền - Thành viên Tổ tư vấn

 
                                        Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thị trấn Diêm Điền

UBND huyện Thái Thụy
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241