• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Thông báo
Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Ngày cập nhật: 15/08/2020

    Ngày 14/8/2020, UBND thị trấn Diêm Điền ban hành quyết định số 207/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị trấn Diêm Điền. UBND thị trấn đăng tải toàn văn quy định:

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Diêm Điền

UBND thị trấn Diêm Điền
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241