• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Thông báo
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Diêm Điền

Ngày cập nhật: 17/04/2020

    Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Diêm Điền nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Diêm Điền lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

                             
  Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Diêm Điền


Toàn văn dự thảo:


BCH Đảng bộ thị trấn Diêm Điền nhiệm kỳ 2015-2020
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241