• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Thông báo
Quyết định công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ngày cập nhật: 10/05/2018

    Ngày 13/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số: 487/QĐ-BXD Về việc công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Phạm vi công nhận bao gồm: thị trấn Diêm Điền hiện hữu và 09 xã(Thụy Trình; Thụy Lương; Thụy Hà; Thụy Hải; Thụy Liên; Thái Thượng; Thái Nguyên; Thái An; Thái Hòa). UBND thị trấn Diêm Điền đăng tải công khai quyết định trên Trang thông tin điện tử thị trấn Diêm Điền để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết.

                    Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thị trấn Diêm Điền


UBND thị trấn Diêm Điền
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241