• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Thông báo
Công khai Quyết định đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy

Ngày cập nhật: 10/01/2018

    Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký Quyết định đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền. Để đảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện gắn biển tên gọi các tuyến đường, tuyến phố được diễn ra theo đúng kế hoạch, UBND thị trấn Diêm Điền đăng tải toàn bộ toàn văn quyết định và phụ lục đính kèm tới toàn thể nhân biết và phối hợp thực hiện

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thị trấn Diêm Điền


UBND thị trấn Diêm Điền
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241