• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Thông báo
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Ngày cập nhật: 19/04/2017

    Quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn thị trấn Diêm ĐiềnUBND thị trấn Diêm Điền
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241