• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Thông báo
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của UBND thị trấn Diêm Điền nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày cập nhật: 25/03/2017

    Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của UBND thị trấn Diêm Điền nhiệm kỳ 2016-2021UBND thị trấn Diêm Điền
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241