• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Thông báo
Quyết định thành lập tổ công tác Giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Ngày cập nhật: 17/03/2017

    Quyết định thành lập tổ công tác Giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Diêm Điền