abc
  • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Trang chủ  »  THÔNG BÁO

Quy định tổ chức lễ tang, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân

Ngày 17/8/2020, UBND thị trấn Diêm Điền ban hành quyết định 209/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức tang lễ, an táng, xây đắp mộ và quản lý sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Ngày 14/8/2020, UBND thị trấn Diêm Điền ban hành quyết định số 207/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị trấn Diêm Điền. UBND thị trấn đăng tải toàn văn quy định:

Quyết định số 1479/QĐ-UBND, ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành tổ dân phố và phân loại tổ dân phố thuộc thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Diêm Điền

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Diêm Điền nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Diêm Điền lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình; Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Thái Bình có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 01 thành phố; 260 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 241 xã, 10 phường và 09 thị trấn.

Quyết định công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ngày 13/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số: 487/QĐ-BXD Về việc công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Phạm vi công nhận bao gồm: thị trấn Diêm Điền hiện hữu và 09 xã(Thụy Trình; Thụy Lương; Thụy Hà; Thụy Hải; Thụy Liên; Thái Thượng; Thái Nguyên; Thái An; Thái Hòa). UBND thị trấn Diêm Điền đăng tải công khai quyết định trên Trang thông tin điện tử thị trấn Diêm Điền để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết.

Công khai Quyết định đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký Quyết định đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền. Để đảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện gắn biển tên gọi các tuyến đường, tuyến phố được diễn ra theo đúng kế hoạch, UBND thị trấn Diêm Điền đăng tải toàn bộ toàn văn quyết định và phụ lục đính kèm tới toàn thể nhân biết và phối hợp thực hiện

Toàn văn dự thảo Đề án đặt tên đường, tên phố thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Tổ tư vấn đặt tên đường, tên phố thị trấn Diêm Điền đăng tải toàn văn dự thảo Đề án đặt tên đường, tên phố thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trân trọng kính mời toàn thể nhân dân tham gia, góp ý kiến xây dựng vào dự thảo đề án. Mọi ý kiến tham gia, đề nghị gửi bằng văn bản đến đ/c Lê Xuân Quy - Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền - Thành viên Tổ tư vấn

Kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm phám luật về đê điều, công trình thủy lợi

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm phám luật về đê điều, công trình thủy lợi
Trang:  1  2 
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241