abc
  • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Trang chủ  »  THÔNG BÁO

Quyết định công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ngày 13/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số: 487/QĐ-BXD Về việc công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Phạm vi công nhận bao gồm: thị trấn Diêm Điền hiện hữu và 09 xã(Thụy Trình; Thụy Lương; Thụy Hà; Thụy Hải; Thụy Liên; Thái Thượng; Thái Nguyên; Thái An; Thái Hòa). UBND thị trấn Diêm Điền đăng tải công khai quyết định trên Trang thông tin điện tử thị trấn Diêm Điền để cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết.

Công khai Quyết định đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký Quyết định đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền. Để đảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện gắn biển tên gọi các tuyến đường, tuyến phố được diễn ra theo đúng kế hoạch, UBND thị trấn Diêm Điền đăng tải toàn bộ toàn văn quyết định và phụ lục đính kèm tới toàn thể nhân biết và phối hợp thực hiện

Toàn văn dự thảo Đề án đặt tên đường, tên phố thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Tổ tư vấn đặt tên đường, tên phố thị trấn Diêm Điền đăng tải toàn văn dự thảo Đề án đặt tên đường, tên phố thị trấn Diêm Điền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trân trọng kính mời toàn thể nhân dân tham gia, góp ý kiến xây dựng vào dự thảo đề án. Mọi ý kiến tham gia, đề nghị gửi bằng văn bản đến đ/c Lê Xuân Quy - Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền - Thành viên Tổ tư vấn

Kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm phám luật về đê điều, công trình thủy lợi

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm phám luật về đê điều, công trình thủy lợi

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, hè phố, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn thị trấn Diêm Điền

Thông báo giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Về việc yêu cầu tháo dỡ mái che di động, bạt che các loại trên các trục đường thuộc địa bàn thị trấn Diêm Điền

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của UBND thị trấn Diêm Điền nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của UBND thị trấn Diêm Điền nhiệm kỳ 2016-2021

Về việc tạm dừng tham gia giao thông và hướng dẫn phân luồng đảm bảo ATGT trên tuyến quốc lộ 37 (đoạn từ Km0 + 550 đến Km1 + 200)

Về việc tạm dừng tham gia giao thông và hướng dẫn phân luồng đảm bảo ATGT trên tuyến quốc lộ 37 (đoạn từ Km0 + 550 đến Km1 + 200
Trang:  1  2 
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241