• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
An ninh quốc phòng
Thị trấn Diêm Điền tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 mang mật danh TT - 18.

Ngày cập nhật: 01/06/2018

    Thực hiện kế hoạch số: 46/KH – BCĐ, ngày 20/4/2018 của UBND huyện Thái Thụy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thái Thụy năm 2018; Nghị quyết số: 131-NQ/ĐU, ngày 27/4/2018của Đảng ủy thị trấn Diêm Điền về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018, trong 02 ngày 29 - 30/5, thị trấn Diêm Điền tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 mang mật danh TT - 18.

                        Thực hành lễ bàn giao nhân lực, phương tiện tàu thuyền

Thực hiện kế hoạch số: 46/KH – BCĐ, ngày 20/4/2018 của UBND huyện Thái Thụy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thái Thụy năm 2018; Nghị quyết số: 131-NQ/ĐU, ngày 27/4/2018 của Đảng ủy thị trấn Diêm Điền về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018, trong 02 ngày 29 - 30/5, thị trấn Diêm Điền tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 mang mật danh TT - 18. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí trong Tổ đạo diễn thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải: Trung tá Trần Văn Trung – Phó CHT Ban CHQS huyện Tiền Hải – phụ trách chung; Trung tá Nguyễn Đức Xanh – Phó tham mưu trưởng BCHQS huyện Tiền Hải cùng các thành viên tổ đạo diễn thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải; đồng chí Trung tá Phạm văn Diên – Phó CHT – Tham mưu trưởng cùng các đồng chí phụ trách khung diễn tập thuộc Ban CHQS huyện Thái Thụy.

Cuộc diễn tập gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển thị trấn Diêm Điền vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh; chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Gồm 2 vấn đề huấn luyện: Một là: Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; Chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao; Thực hành lễ bàn giao nhân lực; phương tiện tàu thuyền theo Nghị định 130 của Chính phủ; Hội nghị Đảng ủy thị trấn mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển thị trấn vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; Phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực đường không. Hai là: Chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh; chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân thị trấn ra Quyết nghị chủ trương, biên pháp chuyển hoạt động thị trấn vào tình trạng chiến tranh; chuyển LLVT lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.

                                   Hội nghị Đảng ủy thị trấn mở rộng

 


                              Kỳ họp bất thường HĐND thị trấn Diêm Điền

 

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ: Vấn đề huấn luyện bao gồm: Một là: Hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ; ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ; Hai là: Hội nghị UBND thị trấn triển khai kế hoạch huy động nhân lực tàu thuyền; Giao nhiệm vụ hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ.


Hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ


                                        Hội nghị UBND triển khai kế hoạch huy động nhân lực tàu thuyền

 

Quá trình diễn tập, các hội nghị tại phần cơ chế cơ bản đảm bảo nội dung, thời gian, chương trình theo đúng ý định, kế hoạch diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập huyện đề ra. Phần thực binh được thực hiện đúng nguyên tắc và thời gian, tiêu diệt được mục tiêu, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị.

                         Tổ đạo diễn Khung diễn tập nhận xét và rút kinh nghiệm

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý điều hành của chính quyền; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến. Đồng thời, nhằm bổ sung hoàn thiện văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân.

Với sự vào cuộc chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc của Cấp ủy, chính quyền thị trấn Diêm Điền cùng với sự tham gia nhiệt tình của lực lượng dân quân biển, kết thúc diễn tập, ban chỉ đạo diễn tập huyện đã tổng kết và đánh giá, xếp loại khung diễn tập đạt loại xuất sắc.

Tin, bài: Đỗ Thị Nhung
Các tin khác cùng chủ đề
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241