• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
Bộ máy tổ chức

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Ông Nguyễn Đức Nam

Bí thư

2.

  Ông Đỗ Thanh Hải

Phó Bí thư thường trực

 

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Ông Nguyễn Đức Nam

Chủ tịch

2.

  Ông Nguyễn Biên Thùy

Phó chủ tịch

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Ông Lê Xuân Quy

Chủ tịch

2.

  Ông Nguyễn Văn Long

Phó chủ tịch- phụ trách Kinh tế

3.

Ông Đồng Văn Hải

Phó chủ tịch phụ trách

 Văn hóa- Xã hội

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬT TỔ QUỐC VÀ

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI

TT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Ông Lê Hữu Quang

Chủ tịch UB.MTTQ

2.

  Ông Nguyễn Công Tư

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3.

  Bà Cao Thị Nga

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

4.

  Ông Ngô văn Sang

Chủ tịch Hội nông dân

5.

  Ông Lê Anh Tâm

Bí thư Đoàn thanh niên

 

THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241