• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Tìm kiếm thủ tục hành chính:  
STT Tên Thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
1 Người có công - Xác nhận đơn đề nghị đính chính thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Null
2 Người có công - Xác nhận đơn đề nghị hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân người có công bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi. (Áp dụng đối với trường hợp bị đi tù đã chấp hành xong hình phạt tù) Null
3 Người có công - Xác nhận đơn đề nghị hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân người có công bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi Null
4 Người có công - Xác nhận đơn đề nghị giám định lại thương tật cho thương binh do vết thương cũ tái phát. Null
5 Xác nhận đơn đề nghị của thương binh đề nghị khám giám định do sót vết thương. Null
6 Người có công - Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Null
7 Người có công - Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Null
8 Thủ tục 08: Đề nghị giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. Null
9 Thủ tục 09: Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ. Null
10 Thủ tục 10: Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch băt tù, đày Null
11 Thủ tục 11: Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Null
12 Thủ tục 12: Đề nghị giải quyết chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Null
13 Thủ tục 13: Đề nghị công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ Null
14 Thủ tục 14: Đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Null
15 Thủ tục 15: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Null
16 Thủ tục 16: Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Null
17 Thủ tục 17: Đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. Null
18 Thủ tục 18: Đề nghị mua Bảo hiểm y tế. Null
19 Thủ tục 19: Đề nghị giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần. Null
20 Thủ thục 20: Đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần. Null
21 Thủ tục 21: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc lấy vợ khác Null
22 Thủ tục 22: Đề nghị giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Null
23 Thủ tục 23: Đề nghị giải quyết chế độ đối với người HĐKC giải phóng dân tộc vảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Null
24 Thủ tục 24: Thẩm định và đề nghị xét công nhận liệt sỹ Null
25 Thủ tục 25: Đề nghị cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng. Null
26 Thủ tục 26: Đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Null
27 Thủ tục 27: Xác nhận đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Null
28 Thủ tục 28: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ. Null
29 Thủ tục 29: Đề nghị trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công với cách mạng đã chết. Null
30 Thủ tục 30: Đề nghị bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Null
31 Thủ tục 31. Xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội. Null
32 Thủ tục 32. Xác nhận đối với người hy sinh không thuộc lực lượng công an, quân đội. Null
33 Thủ tục 33:Xác nhận đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ. Null
34 Thủ tục 34: Đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Null
35 Thủ tục 35: Đề nghị trợ cấp một lần và hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm – pu – chia – a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Null
36 Thủ tục 36: Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi. Null
37 Thủ tục 37: Đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ Null
38 Thủ tục 01: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng. Null
39 Thủ tục 02: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động. Null
40 Thủ tục 03: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con. Null
41 Thủ tục 04: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi. Null
42 Thủ tục 05: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật. Null
43 Thủ tục 06: Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Null
44 Thủ tục 07: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện. Null
45 Thủ tục 08: Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Null
46 Thủ tục 09: Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội. Null
47 Thủ tục 10: Đề nghị tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp huyện quản lý đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Null
48 Thủ tục 11: Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Null
49 Thủ tục 12: Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. Null
50 Thủ tục 13: Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội. Null
51 Thủ tục 14: Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Null
52 Thủ tục 15: Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật. Null
53 Thủ tục 16: Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật Null
54 Thủ tục 17: Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội. Null
55 Thủ tục 18: Đề nghị xác định hoặc xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. Null
56 Thủ tục 19: Đề nghị đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật. Null
57 Thủ tục 20: Đề nghị xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật. Null
58 Thủ tục 21: Đề nghị giới thiệu giám định mức độ khuyết tật. 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. - Bước 2: Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân Null
59 Thủ tục 22: Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng cho gia đình, cá nhân nhận chăm đối tượng bảo trợ xã hội. Null
60 Thủ tục 23: Xác nhận hộ nghèo. Null
61 Thủ tục 24: Xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 – 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Null
62 Thủ tục 25. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở. Null
63 Thủ tục 26. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng. Null
64 Thủ tục 27. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Null
65 Thủ tục 01: Xác nhận đối tượng học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng. Null
66 Thủ tục 02: Xác nhận vào Đơn xin học nghề đối với lao động nông thôn. Null
Thủ tục hành chính
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241