• Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  • Chung sức xây dựng Thái Bình trở thành đô thi loại 1 giàu đẹp văn minh
  • Đoàn kết, đổi mới hội nhập & phát triển
Số lượt truy cập:
 
TIN HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
Quyết định số 1479/QĐ-UBND, ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Thái Bình (22/05/2020)
Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành tổ dân phố và phân loại tổ dân phố thuộc thị trấn Di...
Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Diêm Điền (17/04/2020)
Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành tổ dân phố và phân loại tổ dân phố thuộc thị trấn Di...
Thị trấn Diêm Điền tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội (12/04/2020)
Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04/CĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp ...
Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn DIêm Điền, nhiệm kỳ 2016-2021 (02/04/2020)
Chiều ngày 27/3/2020, sau khi thành lập đơn vị hành chính mới thị trấn Diêm Điền trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị hành chính cũ gồm: Thị trấn Diêm Điền, ...
Lễ Công bố nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính mới thị trấn Diêm Điền. (02/04/2020)
Thực hiện kế hoạch số 20/KH - UBND ngày 26/03/2020 của UBND tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH 14 ngày 11/02/2020...
 
THÔNG BÁO
Bản quyền thuộc UBND Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền - huyện Thái Thụy - Thái Bình
Điện Thoại: 02273.853.241